Misine Bağlama Teknikleri


Delikli İğnenin bağlanması
Palabaş iğneye misina bağlanması
Klipsli Fırdöndünün bağlanması
Kaşık Bağı
Misine Ucu (Klips için)
İki misinenin birbirine bağlanması

Ana Misineye Ekleme (Kanca, Fırdöndü için)
Rapala Bağı
Turkish  English